Mazotun Fiyatı

Ülkemizdeki akaryakıt türlerinin tavan fiyatlarını Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) belirlemektedir. EPDK bu işi yaparken 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu esas alır. Bu kanuna göre iki şeye dikkat eder:

1. Ülkeye en yakın, en büyük uluslararası piyasanın Pazar giriş limanındaki fiyatı,
2. ABD doları satış kuru.

Bizim için, bize en yakın uluslararası Pazar Akdeniz pazarıdır. Pazarın giriş limanı İtalya’nın Cevova limanıdır. Burada belirlenen, Dünyaca da kabul gören petrol ürünleri fiyatları alınıp, ülke hesaplamaları yapılarak tavan fiyatlar bulunur.

Mazot Fiyatlarini  şu biçimde formüle edebiliriz:

1-)Ürün ranfineri çıkış fiyatları a.Ham petrol fiyatı + Rafineri giderleri b. ABD doları satış kuru
2-)Vergiler ÖTV - KDV
3-)Depolama + taşıma + dağıtım + hizmet giderleri
4-)EPDK payı

Mazotun fiyatı da bu biçimde hesaplanır. Benzine göre daha ucuz dizel motor yakıtıdır. Ham petrolün işlenmesi sırasında 200 – 300 derecede elde edilir.Ülkemizde işlenen ham petrolün % 80’ni ulaşım sektöründe kullanılmaktadır. Ulaşım amaçlı kullanılan akaryakıt ürünlerinin büyük bir bölümünü mazot oluşturur. Ülkemizde, pompa fiyatları içindeki vergi payı önemli bir yer tutmaktadır. Mazotun fiyatının oluşumundaki vergi payları şöyledir:

Ürün + Masraflar - % 51
ÖTV % 34
KDV  %15

Dağıtım şirketi tarafından, depo fiyatları üzerinden bayilere tavan fiyat bildirilir. Bayi nakliye giderleri ve kar payını ekleyerek bir fiyat oluşturur. Bu fiyat mazotun pompa fiyatıdır. Serbest piyasa koşulları gereği, pompa fiyatları bayiden bayiye, bölgeden bölgeye değişiklik gösterir.

mazot fiyati Mazot Fiyatı
Mazotun Fiyatı Petrol Fiyatları Petrol Pompası Otogaz Fiyatları Akaryakit Pompa Fiyatları Dizel Mazot Fiyatı Benzin Motorin Fiyatları Mazot Fiyat Akaryakit Kampanya Lpg Sistemleri Benzin Pompa Fiyatları Mazot Pompası